Individuální knižní mentoring

Napište knížku v rámci svého online podnikání a zvyšte tak svou reputaci jako experta v daném oboru

Lektoři, poradci, konzultanti a další experti v různých oborech předávají svoje know-how nejen pomocí online kurzů, ale také skrze knihy.

Abyste takový projekt dotáhli do konce, potřebujete dvě věci:

  • Mít téma, kterému věříte.
  • Znát techniku, jak psát, i když se na vás valí „život“.

V individuálním knižním mentoringu:

1. Prodiskutujeme vaši situaci a ujasníte si téma pro svou knihu.

2. Vytvoříte pro ni pevný rámec, o který se budete opírat po celý proces.

3. Ovládnete techniku, jak psát,
i když nemáte čas.

4. Povedu vás od prvotního nápadu po hotový draft.

Doba trvání: 3 měsíce

Kurz bude probíhat formou setkání na Zoomu a telefonických hovorů (přes Messenger či Whatsapp).

Vždy jeden týden Zoom, druhý týden audiohovor, po celé 3 měsíce.

Vždy nastavíme strategii pro další setkání a konkrétní kroky, které vás dovedou k cíli.

Knižní mentoring povede:

Veronika Matysová

Spisovatelka a zakladatelka projektu Odstartujte svoji knihu

Než jsem vyvinula techniku, jak psát, i když na to nemám dost času, pracovat na své knížce bylo obtížné. Od chvíle, co jsem ji uvedla do praxe, jsem napsala šest knih za pět let.