Malá nakladatelství jako alternativa pro vaši knihu

Když dopíšete knížku, kam je lepší ji poslat, do velkého nebo malého nakladatelství?

Oboje má svá pro a proti. Já sama mám zkušenost jen s těmi velkými. V mé facebookové skupině Odstartujte svoji knihu se ale sešlo několik menších nakladatelů, které bych vám ráda představila – třeba svůj rukopis bude chtít nabídnout právě jim!

Nakladatelství Brk

Jaký typ rukopisů přijímají: Vše kromě odborné literatury. Nejsou zcela nakloněni hororům, ale pokud je opravdu dobře napsaný, jsou připraveni zvážit i jejich vydání.

„Hlavním cílem je pomoci,“ říká Nikol Wolfová z nakladatelství Brk. „Pokud nebudeme mít kapacitu na vydání, chceme autory směrovat, pomáhat jim a hlavně opravdu komunikovat.“

Dodává, že počítají s vydáním maximálně sedmi knih ročně, přičemž strop nákladu buide 500 kusů.  Knihu zároveň doprovodí eKniha.

Finanční spoluúčast autora: nepožadují.
Více se o tomto nakladatelství dozvíte na adrese www.nakladatelstvibrk.cz

Nakladatelství Igor Indruch

Jaký typ rukopisů přijímají: Rukopisy, které jsou něčím zajímavé, žánrově bez omezení.

„Nemusí se jednat o kdovíjak vyzrálý text. Pokud projeví autor zájem a ochotu, lze na rukopise společně s redaktorem pracovat a dotáhnout ho do finální podoby,“ uvádí zakladatel nakladatelství Igor Indruch.

Finanční spoluúčast autora: Různé formy.

„Cílem je dopracovat se do stavu, kdy finance bude řešit čistě nakladatelství (ať už formou crowdfundingu, z vlastních zdrojů, kombinovaně). Momentálně záleží na tom, o jaký text a jakou publikaci se jedná. Například sbírku básní jako e-knihu bez ilustrací nebo s ilustracemi, které si dodá autor, lze vydat s nulovými náklady na straně autora. Za práci nakladatelství (sazba, management projektu, ISBN atd.) neúčtujeme nikdy nic. U prózy je třeba nějak zaplatit korekturu, kterou děláme velice pečlivě. U tištěné publikace tisk. Také případné ilustrace je třeba nějak zaplatit. Nicméně to vše lze řešit různě. Třeba tím crowdfungingem, když se zadaří,“ upřesnil Indruch.
Doplnil, že crowdfunding mají na stránkách vlastní, takže nikomu neplatí žádné poplatky a mohou si ho sami spravovat: tj. výše vybrané částky a datum ukončení kampaně záleží zcela na nich a domluvě s autorem.

Mají rovněž vlastní internetový obchod na e-knihy, a kromě toho smlouvy s Kosmasem, Palmknihami a Martinusem.
Uzavřeli také partnerství s brněnskou literární komunitou, která pořádá pravidelná autorská čtení Hlasy z Hlavy. Tuto platformu lze využívat k propagaci vydaných i připravovaných knihy.

Více se o tomto nakladatelství dozvíte na adrese www.indruch.cz

Nakladatelství PelMel knihy

Jaký typ rukopisů přijímají: Různé, zejména náměty, kde autor zkoumá současný svět svýma očima a neotřelým způsobem popisuje, co vidí. Nehodí se pro fantasy a historické romány.

Finanční spoluúčast autora: Není vyloučena

„Ekonomický model spolupráce s autorem mám vymyšlený, ale to je až to poslední,“ uvádí Pavel Henik, zakladatel nakladatelství a sám autor tří románů, z nichž dva poslední si vydal právě sám pod značkou tohoto nakladatelství. „První věc je narazit na souznějícího autora / autorku se zajímavě odvážným textem. Žádný stres, žádný tlak, všechno má svůj čas. Hlavní věc je, aby nás to společně bavilo. ;-)“

A dodává: „Nechci proces vzniku knihy odbývat. Věřím, že okolo je spousta kvalitních textů, jen ještě třeba zcela nedozrály anebo zkrátka nebyly ve správnou dobu na správném místě. Rád využiji svých zkušeností a v budoucnu pomůžu cizímu dílu.“

Stránky nakladatelství se zatím připravují.

 

NAKLADATELSTVÍ PRO E-KNIHY

Nakladatelství e-Knihy jedou

Jaký typ rukopisů přijímají: Žánrově neomezené, především pro začínající autory a autorky.

„Nevadí komerčně neperspektivní tituly, rád experimentuji,“ říká zakladatel nakladatelství Martin Koláček.

Dodává: „Rukopis musí být gramaticky a stylisticky v pořádku. Pokud není, doporučím redaktora či korektorku, ale platí si je autor/ka.“
Finanční spoluúčast autora: Vytvoření a distribuce e-knih je zdarma, následně má nakladatelství podíl z případných prodejů. Výdělek se dělí půl napůl (tedy ve výsledku dostane autor/ka přibližně 25-30% z koncové ceny e-knihy).

Nakladatel si nebere od knih autorská práva, takže autor může klidně dál hledat někoho, kdo bude ochoten vydat tištěnou verzi.
Jako dodatkovou službu nakladatelství nabízí i tisk na vyžádání. Když autor zaplatí pět povinných výtisků pro knihovny, může si kdokoliv objednat knihu přes objednávkový formulář. Je to ale spíš služba pro radost autorů a autorek, protože součástí tisku na vyžádání není žádná propagace.
Některé úspěšné tituly Martin Koláček vydává i tištěné do distribuce, ale je to spíše výjimka.
Nakladatelství existuje 8 let, počet vydaných titulů už se blíží k tisícovce.

„Jen tak tak mě to uživí, ale zase dělám něco, co má smysl :-),“ uzavírá Martin Koláček.

Více se můžete dozvědět na stránkách http://eknihyjedou.cz/

Nakladatelství KKnihy.cz

Jaký typ rukopisů přijímají: Různé žánry.

„Distribuce probíhá přes všechny specializované e-shopy,“ upřesňuje za nakladatelství Pavel Kohout.

Finanční spoluúčast autora: Ano

„Příprava souborů je zpoplatněna a provize z prodeje si beru pouze za ty, které jdou přes mou distribuci – prodeje, na stránkách autora jsou pak v režii autora (bez provize KKnihám),“ dodává.

Více se dozvíte na www.kknihy.cz

A ještě na okraj jedno netypické nakladatelství:

A VIRTÙ RESEARCH & TECHNOLOGIES

Jaký typ rukopisů přijímají: Výhradně biografie, memoáry nebo deníková literatura. Beletrii nikoli. Vydávají pouze pouze texty vypovídající o konkrétních existujících lidech a reálných událostech. Podstatná je autenticita, literární kvalita v klasickém slova smyslu není prioritou. Vydávání knih je částí aktivit firmy, která se zabývá technologiemi behaviorálního modelování
Finanční spoluúčast autora: Neplánuje se

„Jsem proti tomu, aby na vydání knihy přispíval autor. Z hlediska firmy je to jedno, jde o můj silný osobní názor. Proto se vždy snažím společně s autory nalézt jiné řešení, což se zatím daří,“ uvádí za nakladatelství Viktor Lošťák.

Více se můžete dozvědět na stránkách avirtu.net

 

AUDIOKNIHY (a výjimečně i tištěné)

Nakladatelství Creatio

Jaký typ rukopisů přijímají: Různé žánry

Finanční spoluúčast autora: Ano

„Výrobu si autor musí zaplatit a já ji vytvořím a zajistím distribuci,“ uvádí za nakladatelství Luboš Pavel.

Upřesňuje, že občas vydá někomu i papírovou knihu. „Ale to spíše proto, že si s dotyčným autorem padneme do oka,“ dodává.

Podmínky vydání jsou individuální – od vydání knihy na klíč po určitou spoluúčast.

„Jsem hlavně tvůrce projektu a webu Papyro, které má za cíl podporovat autory ve všech možných směrech. Není to výdělečná činnost,“ dodává Luboš Pavel na závěr. „A z této skupiny (Odstartujte svoji knihu na FB, pozn. aut.) se generuje nejvíce lidí, kterým knihu či audioknihu vydám, nebo ji připravím do tisku a nechám vytisknout a autor už si s ní nakládá sám, jak potřebuje.“

Více se můžete dozvědět na stránkách www.lubospavel.cz

Staňte se členem facebookové skupiny Odstartujte svoji knihu a se zástupci všech těchto nakladatelství se můžete pobavit i přímo tam. Těším se na vás uvnitř! 🙂