Otestujte se: Dokážete určit knihu či autora podle první věty?

„Nepustil bych se do čtení knihy, která by začínala nějakou blbou větou,“ nechal se před časem slyšet známý americký spisovatel Michael Cunningham, držitel Pulitzerovy ceny, v televizním pořadu Marka Ebena Na plovárně.

Otevření nové knihy je pro řadu čtenářů téměř posvátný rituál – nabízí se vám nový svět, nový příběh, nové postavy, z nichž se mohou stát přátelé na jedno odpoledne, ale i na celý život. Na první větě často záleží, zda vás kniha zaujme a budete-li číst dál.

Trýzeň první věty zažívají nejen začínající autoři. Úvodní věta knihy v sobě totiž skrývá obrovskou moc. Zamysleli jste se někdy nad tím, co ve vás ta která první věta vyvolala? A dovedli byste podle první věty určit dílo – či alespoň autora?

Některé první věty jsou na první pohled snadné, některé naopak obtížné. Některé knihy prozradí hned v první větě, o koho či o co v příběhu půjde. Některé jsou naopak velmi zastřené a tajemné jako pověstný hrad v Karpatech.

Dokážete jen podle první věty určit, z kterých knih – či od kterých autorů – pocházejí následující ukázky?

VYZKOUŠEJTE SE!

 

book

Současný román světový

 1. Jestli to teda chcete vážně poslouchat, tak byste asi ze všeho nejdřív chtěli vědět, kde jsem se narodil a jaký jsem měl dětství a co dělali moje rodiče, než mě měli, a podobný kecy à la David Copperfield, ale jestli chcete co vědět, mně se do toho nechce.
 2. Co můžete říct o pětadvacetileté dívce, která zemřela?
 3. V těch dobách bylo téměř nemožné najít na Manhattanu laciný byt, takže jsem se musel nastěhovat do Brooklynu.
 4. Každá šelma má svůj čas a místo zrození.
 5. Dlouholetý správce muzea Jacques Saunière se vpotácel klenutou chodbou do Velké galerie.
 6. Stal jsem se tím, čím jsem dnes, ve dvanácti letech, jednoho studeného a zamračeného zimního dne roku 1975.
 7. Mohlo by se zdát, že se Alan Karlsson měl rozhodnout už dřív, zachovat se dostatečně chlapsky a sdělit svoje rozhodnutí lidem kolem sebe.
 8. „Takže ty peníze nakonec sehnal?“ ptá se kluk, co se mu říká Vrána.
 9. Když myslím na svou ženu, myslím vždycky na její hlavu.
 10. Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati a její hrob označuje hromádka kamení, malý cairn – nic víc, na mou duši.

alien creature in space

Sci-fi a Fantasy

 1. Kdesi daleko v zaostalých a nezmapovaných končinách onoho cípu Západního spirálního rmene naší Galaxie, který si rozhodně nemůže dělat nároky na módnost, leží jedno malé, bezvýznamné žluté slunce.
 2. Dorotka žila u svého strýčka Henryho uprostřed kansaské prérie.
 3. Žily, byly čtyři děti.
 4. Ve vzdáleném, starobylém seskupení rozměrů, v astrální rovině, která původně vůbec nebyla určena k pohybu, se zachvěly a rozdělily spletené hvězdné mlhy…
 5. Pan a paní Dursleyovi z domu číslo čtyři v Zobí ulici vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální, ano, děkujeme za optání.
 6. Když mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života.
 7. Když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa, a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku.
 8. Vítr skučel nocí a přinášel s sebou vůni, která změní svět.
 9. Cizinec přišel jednoho mrazivého dne počátkem února právě v době, když řezavý vítr před sebou hnal prudkou metelici, poslední vánici té zimy.
 10. Každý živoucí člověk má dnes za sebou zástup asi třicítky duchů, neboť právě v tomto poměru počet mrtvých převyšuje počet živých.

hand

Klasická literatura světová

 1. Všeobecně panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.
 2. Aby člověk mohl vypsat svůj životní příběh, musí nejprve žít; nepíši tedy příběh svého života.
 3. Městečko Verrières možno pokládat za jedno z nejhezčích míst ve Franche-Comté.
 4. Paní Vauquerová, rozená de Conflans, je stará paní, která už po čtyřicet let má v Paříži, v ulici Neuve-Sainte-Geneviève, mezi Latinskou čtvrtí a předměstím Saint-Marcel měšťanský penzionát.
 5. Ateliér byl plný syté vůně růží, a když se mezi stromy v zahradě pohnul lehounký letní vánek, zavanul otevřenými dveřmi těžký pach šeříku nebo jemnější parfém růžově kvetoucího hlohu.
 6. Poněvadž otcovo rodové jméno znělo Pirrip a moje křestní Filip, nedovedl můj dětský jazyk z obou jmen vytvořit nic delšího ani určitějšího než Pip.
 7. Dne 24. února 1815 ohlásila hlídka od Matky Boží Ochranitelky trojstěžník Faraón, přijíždějící ze Smirny, Terstu a Neapole.
 8. Všechny šťastné rodiny jsou si podobny, každá nešťastná rodina je nešťastna po svém.
 9. V dusném jarním podvečeru se vynořili na Patriarších rybnících dva muži.
 10. O mnoho let později, když stál před popravčí četou, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne, kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led.

 

saturnin

Česká literatura (klasická i současná)

 1. Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce!
 2. Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblih něco je.
 3. Když se Vladimír pozdě večer navracel ze svého zaměstnání, ze svých podivuhodných návštěv a setkání, uléhal oblečen do své postele v Libni, Na hrázi Věčnosti č. 24.
 4. Blázniviny se rozsévají nazdařbůh.
 5. Na Zelený čtvrtek vyšlo najevo, že Lízinka Tachecí talentovou zkoušku na dramatickou konzervatoř neudělala.
 6. Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma.
 7. Kvido se měl podle Zitiných předpokladů narodit v prvním srpnovém týdnu roku devatenáct set šedesát dva v porodnici v Podolí.
 8. Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval.
 9. Pomalu si zvykáme na první stereotypy gymnaziálního života.
 10. Byli jsme lidi Tajemství.

 

Správné odpovědi na otázky ráda zašlu zájemcům na email.

 

Pro ty, ve kterých to vzbudilo zájem, mám malou upoutávku, která s tématem souvisí – nezapomeňte se tu na Štědrý den či kdykoli po něm stavit pro svůj vánoční dárek! 🙂

darek