Vše, co jste chtěli vědět o vydávání českých autorů (ale báli jste se zeptat) – 1. část: Jak připravit rukopis k odeslání do nakladatelství

Je tady Štědrý den a s ním i první část rozhovoru se zástupci šesti českých nakladatelství o všem, co souvisí s vydáváním knih českých autorů. Dozvíte se například, jaké procento vydaných knih tvoří čeští autoři – s jakou konkurencí tedy každý rukopis bojuje. A jak správně připravit rukopis pro nakladatelství – zda poslat jen ukázku, nebo celý text. Zda je možné poslat dílo, i když ještě není dokončené. Nebo proč na některé emaily nakladatelství neodpovídají vůbec. Musím říct, že ačkoli psaním knih a spoluprací s nakladatelstvími se zabývám už přes dvacet let, odpovědi pro mě byly také velmi zajímavé a mnohdy překvapivé.

Na otázky, které jsme dali společně dohromady ve skupině Odstartujte svoji knihu, vám odpovídali (v abecedním pořadí podle nakladatelství) obchodní ředitelka nakladatelství Brána Hedvika Mojžíšová, literární redaktorka nakladatelství Euromedia Group Jana Kotrlová, majitel vydavatelství Fantom Print Libor Marchlík, šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík, odpovědná redaktorka nakladatelství Mladá fronta Romana Jarolínová a šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček. Ne všichni chtěli / uměli / mohli odpovědět na všechny otázky, ale spektrum odpovědí je více než dostatečné. Všem proto patří můj obrovský DÍK, že si na mě udělali čas!

A tady už jsou dlouho očekávané odpovědi!

Češi a psaní knih

PÁR ČÍSEL NA ÚVOD. KOLIK KNIH VAŠE NAKLADATELSTVÍ CCA ROČNĚ VYDÁVÁ – A KOLIK Z TOHO JE ČESKÝCH AUTORŮ?

HEDVIKA MOJŽÍŠOVÁ obchodní ředitelka, nakladatelství Brána

Brána: Naše nakladatelství vydává ročně přes sto knih, z nichž zhruba půlka je českých autorů.

Euromedia: Nakladatelský dům Euromedia Group vydal v posledních dvou letech přes 600 titulů ročně. Převažuje překladová literatura, zastoupené máme i výrazné původní autory ve fikci i v non-fikci, a třeba portfoliu dětských knih stále vládnou čeští autoři a ilustrátoři.

Fantom Print: V průměru to může být kolem 40 knih. Českým autorům se více věnujeme až poslední dva roky a dá se říct, že se na celkové produkci podílejí 10 až 15 %.

Host: 100 – 120 titulů, českých autorů přibližně 30.

Mladá Fronta: Nakladatelství Mladá fronta vydává ročně 150-200 titulů, z čehož zhruba 40 % činí díla českých autorů, procento je však proměnlivé, záleží na aktuální nabídce a potřebách nakladatelství.

Paseka: V Pasece vydáváme okolo 50 nových titulů ročně. Čeští autoři jsou zastoupeni zhruba 40 procenty.

 

KOLIK RUKOPISŮ OD ČESKÝCH AUTORŮ VÁM TAK ZHRUBA PRŮMĚRNĚ CHODÍ? DÁ SE TO VŮBEC NĚJAK VYČÍSLIT?

JANA KOTRLOVÁ literární redaktorka, Euromedia Group (Knižní klub, Ikar, Odeon, Universum, Pikola, Yoli, Esence, Pragma)

Brána: Je to jen hrubý odhad, ale měsíčně tak 20 rukopisů. Samozřejmě některé vyřadíme hned.

Euromedia: Vyčíslit si netroufám, ale hodně. Rukopisů chodí pravidelně mnoho a různé kvality.

Fantom Print: Týdně tak dva, tři.

Host: Okolo 200 ročně.

JAKÉ KNIHY (ŽÁNRY) VÁM CHODÍ NEJVÍCE A PO JAKÝCH ŽÁNRECH JE NAOPAK NEJVĚTŠÍ POPTÁVKA MEZI ČTENÁŘI?

Brána: Nejvíce nám asi chodí fantasy, sci-fi. Poptávka je stále po pohádkách, nejvíce a historických románech.

Fantom Print: Stále tomu vévodí fantasy na různé způsoby. Poptávka se ale začíná lehce přiklánět na stranu sci-fi.

Host: To se mění. Teď chodí nejvíce detektivek, které se také dobře prodávají. Ale obecně je velký zájem o romány českých autorů, respektive hlavně autorek.

ČASTO SE OBJEVUJE DILEMA, JESTLI POSÍLAT UKÁZKU NEBO CELÝ RUKOPIS. KTEROU MOŽNOST UPŘEDNOSTŇUJETE?

LIBOR MARCHLÍK
majitel vydavatelství Fantom Print

Brána: Určitě celý rukopis, protože musíme posoudit naprosto všechno, včetně konce, začátku.

Euromedia: Osobně preferuju obojí. Když vám pošle neznámý autor bez zkušeností pouze ukázku, někdy nemá celý text hotový a hrozí, že ho nebude schopen dokončit. Posuzuji opravdu až hotové práce.

Fantom Print: Zeptám se – když si chcete koupit auto, bude vám stačit, když vám v autosalonu ukážou kolo, volant a brožurku se všemi specifikacemi vozu? Nebo si do něj chcete sednout, vyzkoušet pohodlí sedaček a projet se s ním?

Host: Určitě celý rukopis. A u prózy je dobré připojit k tomu rozsáhlejší anotaci s popisem děje.

Mladá Fronta: Čím přehlednější a úplnější prezentaci svého titulu autoři pošlou, tím větší šanci na úspěch mají. Čeští autoři, především ti začínající, kteří se nemohou opřít o minulé úspěchy, se musí potýkat s obrovskou konkurencí – domácí i zahraniční. Novým autorům bych proto vzhledem k nesmírné konkurenci i titulů domácích i zahraničních doporučila zaslat nabídku svého rukopisu vždy tak, aby svou šanci na posouzení zvýšili.

Tedy napsat poutavý průvodní dopis s představením knihy i sebe (jestli již autor něco publikoval, jestli si píše blog a má nějakou fanouškovskou základnu, jak je schopný podílet se na propagaci), přiložit anotaci o rozsahu cca 800 znaků, synopsi díla cca na stránku a kompletní rukopis, aby bylo možné obratem vyhodnotit, zda je nabídla lákavá a zda dílo vůbec zapadá do profilu nakladatelství a jeho potřeb pro následující ediční období. Pokud autor pošle již průvodní dopis plný chyb a stylistických nedokonalostí, nelze počítat s přílišnou šancí na úspěch.

Nelze předpokládat, že redaktor věnuje tři dny čtení rukopisu či vynaloží finanční prostředky na jeho posouzení, když o něm nic neví a má na výběr z desítek obdobných nabídek denně. Je to jako ucházet se o zaměstnání, štěstí přeje připraveným. U titulů zahraničních jsou tyto náležitosti standardem, a tak je rozhodnutí značně jednodušší a rychlejší. Je opravdu důležité, aby si autoři uvědomili, že o místo v edičním plánu musejí „zabojovat“, a to s konkurencí autorů českých i zahraničních.

Paseka: Nabízí-li nový či začínající autor dílo nakladateli, je důležité, aby představil celý rukopis. Přestože zkušený redaktor pozná kvalitu textu už po přečtení několika desítek stran, zajímá ho také celková kompozice, architektura díla, schopnost autora uzavírat motivy a sklenout narativní oblouk.

PŘIJÍMÁTE VŽDY JEN HOTOVÉ, DOKONČENÉ DÍLO, ANEBO ZA JISTÝCH OKOLNOSTÍ JSTE OCHOTNI PŘIJMOUT I DÍLO ROZPRACOVANÉ, PŘIČEMŽ NA JEHO DOKONČENÍ BY SPOLUPRACOVAL REDAKTOR S AUTOREM?

MIROSLAV BALAŠTÍK
šéfredaktor, nakladatelství Host

Brána: Přijímáme vždy dílo hotové. Ale může se stát, že ho naši redaktoři ve spolupráci s autorem ještě poupraví a trochu předělají.

Euromedia: U původní fikční tvorby přijímáme pouze dokončené rukopisy. V případě jiných projektů – deníky nebo memoáry známé osobnosti, blogerské knihy, ať už jde o kuchařku, módní tipy, osobní příběh, dále lifestylové knihy atd., záleží případ od případu. Často je ale u těchto projektů podíl práce redaktora větší. Je to textová práce, ale především koncepční – jak dát knihu dohromady, jak bude dělená, jak bude vypadat.

Fantom Print: Ne, tak to určitě ne. Ani si nedokážu představit, jak by mělo takové „rozpracované“ dílo vypadat, abych kývnul na jeho „dopsání“ s redaktorem. Minimálně se ve hře objeví spoluautorství redaktora. Prostě z takové situace cítím více problémů než kladů.

Host: Pouze dokončená díla. Spolupráce s redaktorem na rozpracovaném textu se děje zcela výjimečně a týká se pouze autorů, kteří už u nás nějakou knihu vydali, nikoliv těch začínajících.

Mladá Fronta: Pokud jde o nového, dosud nezavedeného autora, pak dokončené dílo. Pokud jde o autora zavedeného, na kterého už se může redaktor spolehnout, je to něco jiného. Samozřejmě jsou i výjimky, i dosud nezavedený autor může přijít s naprostou „peckou“ – záleží mimo jiné na konceptu, tématu, žánru, aktuální poptávce trhu, autorově fanouškovské základně.

Paseka: Ve výjimečných případech přijímáme i dílo rozpracované, a to zvláště tehdy, kdy jde o autora zavedeného či přinášejícího přesvědčivý koncept. Někdy si také sami vymyslíme námět a teprve pak hledáme na jeho zpracování vhodného autora. Kreativní spolupráce autora s redaktorem je v Pasece považována za samozřejmost nakladatelské činnosti.

ODPOVÍTE LIDEM, I KDYŽ JSOU JEJICH RUKOPISY „NEDOTAŽENÉ“? SNAŽÍTE SE JIM PORADIT, CO V TEXTU ZMĚNIT/ZLEPŠIT, A PŘIJMETE RUKOPIS I ZNOVU?

ROMANA JAROLÍNOVÁ
odpovědná redaktorka, nakladatelství Mladá fronta

Brána: Ano, odpovídáme všem i snažíme se poradit, co je špatně a proč jsme rukopis nevzali.

Euromedia: Když jsme rukopis posoudili a byl opravdu nedotažený, já to autorovi většinou upřímně napíšu. Pokud mám pocit, že je v jeho tvůrčích a jiných silách s tím něco udělat, může to být pro něj jen dobrá rada a výzva. Konkrétní rady a koncepční změny ale neposkytuju, to zamítnutých rukopisů není možné.

Fantom Print: Tohle by bylo na dlouhé povídání o sebevědomí a sebereflexi autorů… Takže stručná verze je, že odpovíme, že text není vhodný k vydání, ale není natolik špatný, aby se s tím nedalo ještě něco udělat, a doporučíme nějaký workshop. Za ty roky se tak vrátily asi dva rukopisy, s nulovým zlepšením… Sami prostě na vylaďování nedotažených rukopisů nemáme kapacity.

Host: Na posuzování a lektorování rukopisů bohužel nemáme kapacity. Autorům bohužel jen sdělíme, jestli jeho knihu vydáme nebo ne. S textem, který byl přijat, ale potom redakčně pracujeme.

Mladá Fronta: Pokud nakladatelství v rukopisu spatří potenciál, ujme se ho jazykový redaktor a rukopis ve spolupráci s autorem doladí. Na každém textu, i na tom, o kterém si autor myslí, že je dokonalý, je vždy ještě velká spousta práce.

STANE SE, ŽE AUTOR RUKOPISU NEDOSTANE ODPOVĚĎ NA SVŮJ EMAIL NAKLADATELSTVÍ ANI POTÉ, CO SE PO ČASE PŘIPOMENE. JE ZA TÍM NĚJAKÝ ZÁMĚR (NAPŘÍKLAD SE CHCETE VYHNOUT NEGATIVNÍ – ZAMÍTAVÉ ODPOVĚDI), NEBO JEN NEDOSTATEK ČASU?

JAKUB SEDLÁČEK
šéfredaktor, nakladatelství Paseka

Brána: Určitě ne. I když jistě není příjemné, říkat negativní odpovědi, ale to prostě k naší práci patří. Nevyhýbáme se ani těm.

Euromedia: Někdy se to může stát, rukopisů chodí opravdu mnoho a navíc putují různě mezi redaktory, někdy i externími spolupracovníky. Žádný záměr v tom rozhodně není. Na odmítnutí není nic špatného a autor by to tak neměl brát. Když mám z rukopisu velmi dobrý velmi, ale kombinací různých důvodů se u nás na vyjití nedomluvíme, doporučím autorovi třeba nakladatelství vhodnější, kde by mohl mít šanci. S tím se setkávám poměrně často – začínající autoři nemají zmapovaný trh a nabízejí svůj rukopis nebo projekt v pro ně nevhodném nakladatelství.

Fantom Print: Po těch letech je odmítavý mail už v pohodě :-), spíše je to jen obyčejná lidská zapomětlivost.

Host: Snažíme se, aby se to nestávalo. A po urgenci reagujeme vždy. Někdy to ovšem trvá trochu déle, protože textů přichází opravdu hodně, ale sám se snažím striktně dbát na to, aby každý autor dostal odpověď, byť zamítavou.

Mladá Fronta: Pokud se tak stane, je to jistě jen z časových důvodů. Nabídek chodí obrovské množství a výběr rukopisů je jen zlomkem pracovní náplně redaktorů.

 

JAK SE DÍVÁTE NA TO, KDYŽ AUTOR POŠLE SVŮJ RUKOPIS DO VÍCE NAKLADATELSTVÍ NAJEDNOU? A POKUD AUTOR POŠLE RUKOPIS JEN DO JEDNOHO, JAK DLOUHO DOPORUČUJETE ČEKAT NA ODPOVĚĎ, NEŽ OSLOVÍ DALŠÍ NAKLADATELSTVÍ?

Brána: Samozřejmě, chápeme, že někde chce knihu vydat a proto osloví víc nakladatelství. Pokud ani po urgenci nakladatelství neodpoví do třech měsíců, asi bych nečekala dál.

Euromedia: Autor by měl poslat rukopis nejdříve jednomu nakladateli a pak se případně posunout dál. Vnímám to jako slušnost. Já si nechávám na rukopis, který mi přijde nadějný, měsíc až dva na vyjádření.

Fantom Print: Pokud zjistím, že jsme byli osloveni jako jedni z mnoha, tak rukopis dávám stranou. Byla by to jen ztráta času se mu věnovat. Pár měsíců čekání je běžných, po čtvrt roce bych pak napsal zdvořilý dotaz, zda má smysl čekat na reakci nebo ne.

Host: Tohle hromadné rozesílání samozřejmě jako nakladatel rád nemám, ale z hlediska autora, to chápu. Každopádně není rozhodně dobré, aby nakladatel věděl, že si autor dělá takový svůj soukromý konkurz. Takže pokud už to pošle více nakladatelům, ať to posílá adresně po jednom a nejsou uvedeni všichni mezi adresáty s oslovením „Vážení nakladatelé…“ 🙂

JAKOU ŠANCI NA VYDÁNÍ KNIHY MAJÍ AUTOŘI, KTEŘÍ NEABSOLVOVALI ŽÁDNÝ KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ?

Brána: Tak to bohužel nemohu posoudit. Ale myslím, že máme 80 procent takových autorů.

Fantom Print: Úplně stejnou jako každý jiný autor. Sebelepší kurz vám přece negarantuje, že umíte psát.

Host: Kurs tvůrčího psaní o vydání nikdy nerozhoduje.

Paseka: Naprosto stejnou jako autoři, kteří takový kurz absolvovali. Věřím, že se dá naučit dobře psát, ale k tomu kromě osvojení určitých postupů patří i životní rozhled, schopnost formulovat myšlenky a zájem o svět, který nás obklopuje.

JE NAKLADATELSTVÍ SCHOPNO SPOLUPRACOVAT I S NĚKÝM NEZLETILÝM?

Brána: Určitě je.

Fantom Print: Schopno asi ano… Před časem jsem dostal rukopis tuším 14ti leté holčiny (poslali to rodiče). Kdybych v tomto věku psal podobné slohovky, tak jsem král základky :-). Bohužel musíte ale do textu, chtě nechtě, promítnout i své osobní zkušenosti a ve čtrnácti máte, bez urážky, houby odžito. Takže vztahové pasáže (astronaut A miloval astronautku B) vyznívaly nechtěně komicky, jako opsané z Brava (snad si ten časopis ještě pamatujete :-). A s technickými pasážemi to dopadlo podobně. Prostě i ke psaní musíte dozrát, nebo zažít něco, o čem nemáme v současnosti ani my dospělí páru, myslím tím třeba Deník Anny Frankové…

Host: Ještě se nám to nestalo, ale neviděl bych v tom žádný problém.

Ve druhé části tohoto speciálu o vydávání českých knih se dozvíte, co vše se s rukopisem děje od chvíle, co dorazí do nakladatelství, než se ocitne na pultech knihkupectví.

Dozvíte se mimo jiné, jak dlouho trvá, než se dostane rukopis k redaktorovi, zda o jeho osudu rozhoduje pouze jeden člověk či více, může-li nakladatel měnit něco bez souhlasu autor, má-li autor slovo při výběru obálky a další.

Pokud chcete začít psát knížku i vy,
mám pro vás mapu ZDARMA!