Je překladatelství knih pro vás?

Mnoho lidí si myslí, že překládání knih je snadné, že stačí pouze mechanicky převádět slovíčka z jednoho jazyka do druhého. A když je jazyk, do kterého překládáte, váš mateřský, co na tom může být těžkého, že? Přeložit správně knihu je však mnohem více než pouhé překládání. Správně přeložená kniha se pozná tak, že vlastně ani nepoznáte, že je to překlad.

Překládání knih se také výrazně liší od překládání článků pro časopisy či odborných textů. Je složitější a komplexnější, ale také mnohem více naplňující. Něco tu po vás zůstane. Může vás těšit, že jste knížku zpřístupnili spoustě dalších lidí. Knihu, kterou jste přeložili, můžete mít v knihovně a bude vám přinášet radost, stejně jako když ji spatříte na pultech knihkupectví.

V následujícím článku si ověříte, zda je překládání knih vhodnou prací pro vás.

Co musíte vědět, než se pro překlad knihy rozhodnete

#1 Co potřebujete umět

Pro překlady knih budete potřebovat několik základních dovedností: výbornou znalost daného cizího jazyka, výbornou znalost češtiny, dobrou (nebo spíš výtečnou) vyjadřovací schopnost a počítačovou gramotnost.

  • Plynulá znalost daného cizího jazyka. Musíte být schopní rozumět cizímu jazyku, téměř jakoby byl váš vlastní. Rozumět jak formální mluvě, tak hovorové řeči i řeči zcela nespisovné, a mít co nejširší slovní zásobu v řadě nejrůznějších oblastí.
  • Skvělé ovládání češtiny. Překladatelem knih by se neměl stát nikdo, kdo hodně knih nepřečetl – a tím myslím ve svém jazyce, do něhož hodlá překládat. Čtením se jazyk rozvíjí, rozšiřuje se slovní zásoba a získávají se pasivní zkušenosti s textem (ty aktivní budete nabírat postupem času, až se pustíte do vlastního překládání).
  • Dobrá schopnost psát. I když dobře ovládáte vlastní jazyk, neznamená to ještě nutně, že umíte dobře psát. Možná rozumíte v cizojazyčném textu každému slovu a jste schopni přesně povědět, o čem daný příběh je. Překladatel však knihu nejen převádí z jiného jazyka, ale znovu ji pro čtenáře píše, a měl by vytvářet příjemný prožitek z čtení, nejen suše předat informaci.
  • Počítačová gramotnost. Ta je dnes už víceméně samozřejmostí, přesto ale stojí za zmínku. Překladatel potřebuje umět posílat přílohy k emailům, pracovat v režimu změn, umět si spočítat počet slov překladu kvůli vyčíslení finanční odměny, splnit přesné požadavky na formální úpravu apod.
  • Trpělivost. Možná máte zkušenost s překládáním článků či krátkých technických textů, které je možné vyhotovit za večer či za víkend. Kniha vám potrvá několik měsíců a po jejím dokončení ji budete muset po sobě několikrát přečíst, aby byl text skutečně bezchybný.

#2 Dá se překlady knih uživit? aneb Kolik za to dostanu?

V jednotlivých nakladatelstvích se způsob plateb za překlady liší co do výše částky i načasování jejich vyplacení. Podmínky finančního ohodnocení budete mít ve smlouvě, kterou si před podepsáním určitě pozorně pročtěte.

Nakladatelství, pro které překládám já, v současné době nabízí 145 Kč za 1 normostranu. Částku vyplácejí ve dvou splátkách – první do 14 dnů od odevzdání překladu a druhou do 14 dnů po autorské korektuře. Za celou knihu tedy dostanete pár desítek tisíc (které následně musíte zdanit).

Prakticky žádné nakladatelství vám ale nedá zálohu již při převzetí překladu a podepsání smlouvy. V lepším případě dostanete celou částku po odevzdání překladu, častější je polovina sumy při odevzdání a druhá poté, co kniha skutečně vyjde (což někdy může trvat i rok).

Pokud se chcete stát překladatelem knih na plný úvazek, je dobré mít do začátku nějaké startovací peníze, anebo zpočátku i jiný příjem, než se na překladatelském trhu zavedete a plně se této činnosti oddáte.

#3 Jak dlouho trvá přeložit knihu

Jak dlouho vám potrvá přeložit knihu, záleží na více faktorech. Jednak na délce a samozřejmě na složitosti knihy, a také na tom, zda překládáte na plný úvazek a máte tak veškerý čas jen na překlad, či jen jako přivýdělek a budete volný čas na překlad jen „lovit“.

Přeložit průměrně dlouhou knihu, která má nějakých 300 – 400 stran, vám potrvá zhruba dva měsíce se vším všudy, když to bude na plný úvazek. Vydělit dvacet pracovních dní měsíčně, tedy 40 dní, pokud deset stran denně.

Do doby trvání překladu je třeba započítat čas, který věnujete ověřování reálií, a samozřejmě editaci a korekturu textu. Po dohotovení všeho včetně korektury si musíte překlad po sobě ještě nejméně dvakrát přečíst jako čtenář a vychytat poslední „mouchy“, než ho pošlete do nakladatelství.

#4 Potřebuji pro překládání knih živnostenský list?

Nepotřebujete. Ačkoli budete muset podávat každý rok daňové přiznání (nakladatelství obvykle vyplácejí překladatelům celou částku a povinnost příjem zdanit je na překladateli samotném), samotné danění spadá pod autorský zákon (121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

Je třeba mít na paměti, že překladatel knih není zaměstnanec, ale pracuje na dohodu s nakladatelstvím. Pokud k tomu nemá jiný hlavní pracovní poměr, sám si musí platit zdravotní a sociální pojištění a start se o to, aby měl v pořádku i daňové záležitosti (to i v případě, že k tomu hlavní pracovní poměr má).

#5 Musím mít vystudované překladatelství?

Pokud jste překladatelství vystudovali, je to samozřejmě ideální situace. Často se však setkávám s otázkou: Mohu se stát překladatelem knih, i když jsem to nevystudoval/a?

Odpověď zní: Ano, jistě.

Měli byste však splňovat alespoň něco, čím doložíte, proč se pro překladatelství knih hodíte. Sem spadá například:

  1. Diplom z univerzity, potvrzující, že jste daný jazyk vystudovali (třebaže ne obor překladatelství).
  2. Potvrzení o vykonané zkoušce, ať už všeobecné státní jazykové zkoušce, zkoušce TOEFL apod., kterým doložíte znalost daného jazyka.
  3. Výhodou je i to, když jste dlouhodobě pobývali v zemi, v níž se daným cizím jazykem hovoří.

Není to podmínkou, ale zvyšujete tím šanci, že nakladatelství jako potenciální překladatel zaujmete, protože váš zájem bude podložen konkrétními argumenty.

Pokud chcete začít psát knížku i vy,
mám pro vás mapu ZDARMA!